LiquidPower LP SORB id:8459

Specyfikacja produktu

 Sorbent sypki, granulat mineralny o uziarnieniu 0,5 – 1 mm, przeznaczony do usuwania z podłoża wszelkich substancji ciekłych - olejów, paliw, innych ropopochodnych, tłuszczów, smarów, chłodziw i wody. Sorbent pochłania także wszelkie chemikalia – kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Wyjątek stanowi kwas fluorowodorowy. LP SORB jest naturalny, chemicznie obojętny, niepalny, nieszkodliwy i przyjazny dla środowiska.

Dane techniczne

 

nr katalogowy opakowanie opakowanie zbiorcze pojemność
30.056 worek 2 10kg